Kabouters

Leeftijd: 
8 tot 10 jaar

Is het leven een jungle of een speeltuin? Kabouters leren zélf spannende dingen doen. In bomen klimmen, kampen bouwen onder de blote hemel, een belofte schrijven, ...

Kabouterlied:

Kaaaa-bouters lopen, lachen, roepen, bulderen en zingen.
Zij proesten, dansen, hollen, tieren, vallen om en springen.

Zij klappen in de handen (5X klappen).
Zij toeteren in het rond: TOET TOET TOET!

En zijn ze dan opeens erg moe, dan vallen z'op de grond: BOEM!

Kabouterwet:

Een kabouter is blij.
Een kabouter speelt mee.
Een kabouter kan luisteren.
Een kabouter doet graag pleziertjes.